Værd at vide som forældre

Hvad indebærer det at være med i et forskningsprojekt?

Vi optager løbende børn og unge som har behov for behandling for OCD, til vores metakognitive gruppebehandlingsforløb.

For at vurdere hvorvidt barnet vil få udbytte af at deltage i projektet, starter al indgang til projektet med en opstartsvurdering. For børn og unge under 16 år, afsættes der 2 timer, hvor begge forældre deltager sammen med barnet. Til de unge på 16 år og derudover, afsættes der 75 min. Her er der ofte en forælder til stedet noget af tiden.

Til opstartsvurderingen vil barnets/den unges vanskeligheder blive afdækket via et semistruktureret interview samt relevante spørgeskemaer. Forældre vil ligeledes skulle udfylde relevante spørgeskemaer.

Såfremt det vurderes at barnet opfylder de diagnostiske kriterier for en OCD-diagnose, hvor et behandlingstilbud vil kunne afhjælpe dette, vil et behandlingsforløb blive tilbudt.

Som en del af forskningsprojektet udfyldes relevante spørgeskemaer løbende.

Grafik - Behandlingsproces

Behandlingstilbuddet består af 2 dele:

Først 1-4 individuelle samtaler hvor de specifikke OCD-symptomer afdækkes, grupperes og normaliseres.

Herefter følger en vurdering af hvorvidt barnet vil have bedst udbytte af at forblive i individuel terapi, eller blive tilbudt gruppebehandling.

Såfremt barnet tilbydes gruppebehandling, men ikke ønsker at deltage i dette, kan barnet fortsætte i individuel behandling.

Når dette er tilfældet, kan der forekomme et skift i den psykolog som varetager behandlingen.

Tidsramme

Fra opstartsvurderingen varetages til behandlingsforløbet er afsluttet, kan man forvente at der går op til 20 uger.

Frivillighed

Det er frivilligt, om forældre og barn vil deltage, og såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte os.

Selv hvis I har besluttet, at I gerne vil deltage, kan I altid vælge at træde ud af undersøgelsen – også uden at I skal komme med nogen forklaring på, hvorfor I ikke vil være med.

Dette gælder også, selvom I har skrevet under på at deltage.

Priser

Forskningsenheden MODIG er en privatejet forskningsenhed uden overenskomst med den offentlige sygesikring.

Det betyder at det ikke er muligt at benytte en lægehenvisning hos os.

Vi modtager betaling via bankoverførsel.

Opstartsvurdering

2 timer for børn/unge under 16 år og deres forældre..

3.000 kr.

Opstartsvurdering

75 min. for unge på 16 år og derover.

1.875 kr.

Individuel samtale

45 minutter. 1.300 kr.

60 minutter 1.500 kr.

Privat sundhedsforsikring

Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, eller er tilknyttet en ordning som dækker omkostningerne, betaler vores klienter stadig selv, hvorefter de får deres omkostninger refunderet igennem deres ordning.

Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, står det én frit for at oplyse forsikringsselskabet at man selv har en psykolog, og ikke ønsker én tildelt fra deres netværk.

Sygeforsikringen Danmark

Såfremt man er medlem hos Sygeforsikringen Danmark, ydes der tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, som lider af let til moderat OCD.

Tilskuddet er på 300 kr. per samtale for børn og unge under 16 år, og 450 kr. for unge mellem 16 og 25 år. Se mere på http://www.sygeforsikring.dk.

Afbud

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst.

I tilfælde af sygdom, og der er tale om et individuelt behandlingstilbud, tilbydes tiden online således at tiden kan overholdes. Er barnet eller den unge en del af et gruppebehandlingsforløb, tilbyde erstatsningstid. Her påberegnes der ekstra for den givne ydelse.