Forældresamtale

I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs.

Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål og afklare og afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.

Pris

1.500 kr.

60 minutters samtale med forældre

Udtalelse

Efter en opstartsvurdering eller endt behandlingsforløb kan det være nødvendigt med en udtalelse. 

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dit barn/ung til et MODIG-projekt, skal du skrive en mail til os på kontakt@forskningsenhedenmodig.dk