Forskningsenheden MODIG grafik

MODIG er en forskningsenhed der hjælper børn og unge og deres familier, med de udfordringer de møder igennem livet.

Det gør vi ved at undersøge og udvikle behandling til emotionelle lidelser, såsom OCD hos børn og unge.

Vi sætter ligeledes fokus på at afdække forældreudbrændthed, både hvorfor og hvornår det opstår, i håbet om at blive klogere på hvad vi kan gøre ved det.

Det vil sige, at du hos os møder evidensbaseret behandling, samtidig med at du muliggør fortsat udvikling af nye behandlingsmetoder.

Sådan kommer I i gang

For at afklare hvorvidt vores behandling kan behandle dit barns udfordringer, kan du kontakte os for at få en tid til en opstartsvurdering.

Til opstartsvurderingen vil vi vurdere hvorvidt MODIG kan tilbyde den indsats som dit barn har brug for.

Hvis vi kan tilbyde behandling, afklarer vi ligeledes om dit barns udfordringer er bedst afhjulpet ved individuelle samtaler og/eller i gruppeterapi.

OCD gruppeforløb

Som en del af MeTOC-projektet, har vi siden januar 2022 tilbudt metakognitiv gruppebehandling af OCD hos børn og unge i mindre grupper.

De foreløbige resultater har vist en markant bedring, når der sammenlignes med gængse behandlingsmetoder (såsom kognitiv adfærdsterapi).

Forældreudbrændthed

CARE-projektet er et større forskningsprojekt som foregår i samarbejde med sociolog Maria Ørskov Akselvoll, hvor fokus er på tidlig opsporing og intervention af forældreudbrændthed.

Den første del af projeket er allerede skudt i gang, da vi er påbegyndt den danske validering af spørgeskemaet Vurdering af Forældreudbrændthed (PBA).

For fagprofessionelle

MODIG er en forskningsenhed der har til formål at undersøge og udvikle nye evidensbaserede metoder til at behandle angst og OCD hos børn og unge.

Vi vurderer ved opstartende samtale om barnet eller den unge vil have størst udbytte af individuel eller gruppeterapi, da vi tilbyder begge.

Da vi er en forskningsenhed vil der løbende blive indsamlet både kvalitativ og kvantitative forskningsdata, på den behandling som børn og unge modtager hos os.

Spørgeskemaer til vurdering af forældreudbrændthed Grafik
Psykolog Marie Tolstrup og psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne

Hvem er vi

Psykologerne Marie Tolstrup og Marie Louise Reinholdt-Dunne har samarbejdet om udredning og behandling og børn og unge med angst og OCD siden 2013.

Med Forskningsenheden MODIG er det målet at kunne hjælpe børn, unge og deres familier, med evidensbaseret behandling, så de hurtigst muligt kan opnå trivsel igen.

Dansk Psykolog Forening logo
MCT Institute Danish Branch logo
Psykolog Marie Tolstrup logo
Sygeforsikring Danmark logo