Privatlivspolitik

Forskningsenheden MODIG ApS
Kompagnistræde 22, 2. sal
1208 København K

CVR: 42 75 03 44
Forskningsenheden MODIG ApS behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning – herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen

Formål

Levering af Forskningsenheden MODIG ApS’ produkter og services: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og services, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på. Her benyttes dit navn, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer – og øvrige henvendelser.

Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring på Facebook og Instagram.

Kategorier af personoplysninger

Forskningsenheden MODIG ApS behandler følgende kategorier af personoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, til brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve, klippekort, online kurser.

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.

Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.

Direkte fra dig i forbindelse med kurser og foredrag.

Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. Virk, sociale medier.

Mine databehandlere er Simplero, EffiHUB og Stripe.

Behandlingsgrundlag

Det er nødvendigt for mig at opbevare disse oplysninger af på grund af:

Forskningsenheden MODIG ApS’ legitime interesse i at markedsføre mine produkter.

Så Forskningsenheden MODIG ApS kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

Så Forskningsenheden MODIG ApS kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Forskningsenheden MODIG ApS kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Forskningsenheden MODIG ApS har indgået databehandleraftaler med følgende databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Navn på system plus hvad systemet benyttes til.

Navn på system plus hvad systemet benyttes til.

Navn på system plus hvad systemet benyttes til.

Navn på system plus hvad systemet benyttes til.

Opbevaring

Forskningsenheden MODIG ApS opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med køb af ydelser: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester opbevarer Forskningsenheden MODIG ApS dine personoplysninger i efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven §10.

Personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder slettes efter 1 år, med mindre der er særlig grund til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte Forskningsenheden MODIG ApS skriftligt for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg opbevarer: kontakt@forsningsenhedenmodig.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger, Forskningsenheden MODIG ApS har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så Forskningsenheden MODIG ApS har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at Forskningsenheden MODIG ApS skal behandle dine personoplysninger, eller at Forskningsenheden MODIG ApS skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en besked herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mail adresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at klikke på Afmeld linket i en nyhedsmail.

Ønsker du at klage over Forskningsenheden MODIG ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Forskningsenhedenmodig.dk bruger cookies til at analysere hjemmesiden trafik, tilpasse hjemmesidens indhold og målrettede annoncer.

Nødvendige cookies vedr. tilpasning af hjemmesiden kanikke fravælges. Derimod kan du fravælge cookies ifm. markedsføring.

Du kan også slå cookies fra i din browser. Læs her hvordan: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hjemmesiden bruger cookies fra følgende:

Cookiebot

Cookiebot