Forskningsenheden MODIG

Forskningsenheden MODIG blev grundlagt i 2021 af psykologerne Marie Louise Reinholdt-Dunne og Marie Tolstrup.

Den blev grundlagt ud fra et ønske om, at udvikle evidensbaserede metoder til at hjælpe børn, unge og deres familier, med de udfordringer de møder i livet.

Dette gør vi gennem vores forskningsprojekter, hvor vi på nuværende tidspunkt har fokus på 2 forskningsprojekter: MeTOC- og CARE projektet.

I MeTOC projektet udvikler og undersøger vi metakognitiv gruppebehandling til børn og unge med OCD. Vores ønske er at udvikle en behandlingsmanual, så flere børn og unge der kæmper med OCD, kan få hurtig og effektiv hjælp.

I CARE-projektet sætter vi i samarbejde med sociolog Maria Ørskov Akselvoll, fokus på forældreudbrændthed. Startskuddet på CARE-projektet er den danske validering af PBA’en, et spørgeskema omhandlnede forældreudbrændthed.

Da vi er en forskningsenhed vil der løbende blive indsamlet både kvalitativ og kvantitative forskningsdata, på den behandling som børn, unge og deres forældre modtager hos os. Det vil sige, at du hos os møder evidensbaseret behandling, samtidig med at du muliggør fortsat udvikling af nye behandlingsmetoder.

Projekter

MeTOC
Metakognitiv gruppebehandling af børn og unge med OCD

CARE
Forældreudbrændthed

OCD

OCD forkortelsen står for den engelske betegnelse Obsessive  Compulsive Disorder. OCD er kendetegnet ved tanker og følelser af voldsomt ubehag, hvormed en given adfærden, eller tanke, opstår for at kunne dæmpe, eller neutralisere ubehaget. 

For forældre

Læs om hvordan dit barn/ung kan deltage i et af vores igangværende MODIG-projekter, samt hvad det indebærer.

For fagprofessionelle

Læs om mere om de forskellige forskningsprojekter og publikationer, samt find og download releavnte spørgeskemaer.

Hvem er vi

Efter mange års samarbejde indenfor undervisning, forskning, udredning og behandling af angst og OCD hos børn og unge, blev Forskningsenheden MODIG grundlagt af psykologerne Marie Louise Reinholdt-Dunne og Marie Tolstrup i 2021.

Psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne

Marie Louise er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet (2005), med en PhD i klinisk eksperimentel psykologi (2010), autoriseret af Psykolognævnet (2014), og lektor i klinisk psykologi.

Udover Marie Louises massive forskningserfaring, har hun mange års erfaring i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling såvel som metakognitiv behandling.

Hun er medforfatter på bogen Metakognitiv Terapi til Børn med Angst, som er udviklet i tæt samarbejde med Professor Adrian Wells, grundlæggeren af den metakognitive metode.

Marie Louise har som certificeret metakognitiv level 2 psykolog (MCT Institute™ Registrered Therapist Level 2) specialiseret sig i den metakognitive metode.

Psykolog Marie Tolstrup

Marie er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet (2004), autoriseret af Psykolognævnet (2007), samt godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med børn og unge ved Dansk Psykolog Forening, og godkendt som specialist i psykoterapi (KAT) af Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), samt Certificeret Cool Kids/Chilled behandler.

Derudover er hun certificeret Level 2 metakognitiv psykolog (MCT Institute™ Registrered Therapist Level 2).

Marie driver til daglig privatpraksissen Psykolog Marie Tolstrup, Børne- og ungepsykologisk praksis, som er en psykologpraksis specialiseret i behandling af problemstillinger og lidelser hos børn og unge.