Forskningsenheden MODIG

Forskningsenheden MODIG blev grundlagt i 2021 af psykologerne Marie Louise Reinholdt-Dunne og Marie Tolstrup.

Den blev grundlagt ud fra et ønske om, at udvikle evidensbaserede metoder til at hjælpe børn, unge og deres familier, med de udfordringer de møder i livet.

Dette gør vi gennem vores forskningsprojekter, hvor vi på nuværende tidspunkt, både undersøger og udvikler metakognitiv gruppebehandling til børn og unge med OCD. Vi sætter ligeledes fokus på at afdække de udfordringer forældre oplever, når deres barn er i mistrivsel. Dette da vi er opmærksomme på, at det at have et barn i mistrivsel, er med til at belaste familien. Graden af belastning og årsagerne hertil, mener vi er vigtigt at blive klogere på, så vi bedre kan støtte op om de familier hvor et eller flere barn oplever mistrivsel.

Da vi er en forskningsenhed vil der løbende blive indsamlet både kvalitativ og kvantitative forskningsdata, på den behandling som børn, unge og deres forældre modtager hos os. Det vil sige, at du hos os møder evidensbaseret behandling, samtidig med at du muliggør fortsat udvikling af nye behandlingsmetoder.

Projekter

MeTOC
Metakognitiv gruppebehandling af børn og unge med OCD

FoTO
Forældreudbrændthed

MIB
Indsats til børn af forældre med psykiske lidelser

Angst

Angst er en helt naturlig reaktion som oftest opstår i forbindelse med fare. Der findes flere forskellige angstlidelser, og det er vigtigt at afdække hvilken, når man skal skrædersy bedst mulige behandlingsforløb. 

OCD

OCD forkortelsen står for den engelske betegnelse Obsessive  Compulsive Disorder. OCD er kendetegnet ved tanker og følelser af voldsomt ubehag, hvormed en given adfærden, eller tanke, opstår for at kunne dæmpe, eller neutralisere ubehaget. 

For forældre

Læs om hvordan dit barn/ung kan deltage i et af vores igangværende MODIG-projekter, samt hvad det indebærer.

For fagprofessionelle

Læs om mere om de forskellige forskningsprojekter og publikationer, samt find og download releavnte spørgeskemaer.