Opstartsvurdering til unge på 16 år+

Før vi kan vurdere hvorvidt den unges udfodringer kan afhjælpes med et behandlingsforløb i MODIG regi, foretages der en afklarende samtale med den unge.

Til denne samtale afsættes der 75 minutter, hvor vi vurderer og afdækker de beskrevne vanskeligheder, såvel som omfanget og graden deraf.

Formålet med denne samtale er at identificere de givne udfordringer og på baggrund af disse, planlægge den bedst mulige behandling, samt anbefaling af videre forløb.

Nogle unge og deres forældre ønsker at den ene eller begge forældre deltager i noget af samtalen, lige så vel som dette nogen gange er vores anbefaling.

Pris

2.200 kr.

En opstartsvurdering er målrettet unge på 16 år og derover, og varer 75 minutter.

Næste skridt

Barnet/den unge deltager i et Angst gruppeforløb eller et OCD gruppeforløb.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dit barn/ung til MODIG projektet, skal du skrive en mail til os på kontakt@forskningsenhedenmodig.dk