Individuel samtale

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik.

Man skal generelt forvente at behandlingen strækker sig over 10-14 terapisessioner.

Pris

1.500 kr.

60 minutter indivuel samtale med barnet / den unge.

Undervejs i forløbet

Det giver ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs i forløbet.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dit barn/ung til MODIG projektet, skal du skrive en mail til os på kontakt@forskningsenhedenmodig.dk