Opstartsvurdering & tilbagemelding (børn/unge <16 år)

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der altid en grundig vurdering af barnets/den unges problematik.

Dette gøres for at afdække og afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, såvel som graden deraf, således at vi kan tilbyde og tilrettelægge den bedst mulige behandling.

Vi vil derfor bede barn og forældre, udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview.

Direkte efter udredningen, følger en tilbagemelding hvor fokus er på forståelsen af de givne vanskeligheder, samt anbefaling af videre forløb.

Pris

3.500 kr.

En opstartsvurdering som inkluderer en tilbagemelding varer 2 timer. Her deltager både barnet/den unge samt forældre.

Grafik - Behandlingsproces - Opstart

Unge på 16 år og derover

Er den unge fyldt 16 år? Læs mere her

Kan mit barn få hjælp?

Ønsker du at blive klogere på hvorvidt dit barn kan få behandling som en del af et MODIG projekt, er du altid velkommen til at kontakte os på: kontakt@forskningsenhedenmodig.dk