OCD gruppeforløb

Gruppebehandlingsforløbet for OCD for børn og unge, er en del af MeTOC-projektet, som er et behandlingsstudie der har til formål at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD, samt at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af OCD-symptomer.

Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med OCD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder.

Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved OCD, så vi kan fremme forståelsen af OCD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen.

Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med OCD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af OCD-symptomer.

Gruppestart: løbende.

Pris

10.600 kr.

8 x 75 minutter
(3-6 børn/unge pr. gruppe)

3 x 45 minutter online forældreworkshop

Hvad er OCD

OCD er en forkortelse som dækker over det engelske begreb Obsessive Compulsive Disorder, og handler overordnet om tvangstanker og tvangshandlinger.

Tilmelding

Ønsker du at afklare hvorvidt dit barns vanskeligheder kan blive afhjulpet af et MODIG-projekt, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@forskningsenhedenmodig.dk