Angstlidelser hos børn og unge

Angst er en naturlig og normal følelse, som alle oplever i mere eller mindre grad i løbet af deres liv.

Hvad der kendetegner en angstlidelse, er oftest en grad af bekymring eller frygt, som forstyrrer barnet eller den unge i en grad, så det går ud over skole, venskaber, familie, og/eller forhindrer dem i at gøre det de har lyst til.

Angst er den mest hyppige psykiske lidelse hos børn, hvor angsten hos 1 ud af 10 børn forstyrrer dem i en grad, så det kræver behandling.

Hvis du oplever at dit barn lider af angst i en grad, så påvirker hans eller hendes udvikling negativt, så anbefaler vi at du søger hjælp.

Typer af angst

Der findes flere forskellige former for angst. Den fire mest hyppige angstlidelser er generaliseret angst, separationsangst, specifik fobi og social angst. Angstlidelserne har flere ting til fælles, herunder de fysiske symptomer.

Her kan angsten komme til udtryk som hjertebanken, mave- og/eller hovedpine, muskelspændinger, kvalme, opkast og/eller diarré mv.

Indsovningsvanskeligheder og/eller udfordringer med at sove igennem, samt en general følelse af kontroltab, hvor man føler at man ikke selv styre og stoppe sine tanker og bekymringer er ligeledes en fællesnævner.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er kendetegnet ved bekymringer og katastrofetanker omhandlende bl.a. fremtiden, egen og/eller nærmestes sikkerhed/sundhed/helbred, klima og krig mv.

Separationsangst

Separationsangst kendetegnes ved angsten for at blive adskilt fra nærmeste omsorgsgiver.

Specifik fobi

Ved specifik fobi fylder frygten for forskellige objekter og/eller situationer, såsom edderkopper, hunde, fly, nåle, elevatorer mv.

Social angst

Social angst kendetegnes ved bekymringer omhandlende negativ evaluering fra andre.