Angst – Gruppeforløb

Gruppebehandlingsforløbet for generaliseret angst hos børn og unge, er en del af MODIG2-projektet, som er et behandlingsstudie der har til formål at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med angst, samt at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af angst-symptomer.

Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med angst, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder.

Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved angst, så vi kan fremme forståelsen af angst og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen.

Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med angst har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af angst-symptomer.

Gruppestart: løbende.

Pris

10.600 kr.

Børn: 8 x 75 minutter
(3-6 børn pr. gruppe)

Unge: 6 x 2 timer
(3-6 unge pr. gruppe)

2 x 1 timer til forældreworkshop

Hvad er angst

Angst kan forekomme i forskellige afskygninger, og påvirke forskelligt.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dit barn/ung til et MODIG-projekt, skal du skrive en mail til os på kontakt@forskningsenhedenmodig.dk