OPGAVER OG PRISER

______

Forskningsenheden MODIG er en privatejet forskningsenhed uden overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder at det ikke er muligt at benytte en lægehenvisning hos os. Hos os betaler vores klienter selv, medmindre de har en privat sundhedsforsikring eller en anden ordning som dækker. Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, eller er tilknyttet en ordning som dækker omkostningerne, betaler vores klienter stadig selv, hvorefter de får deres omkostninger refunderet igennem deres ordning. 

Såfremt man er medlem hos Sygeforsikringen Danmark, ydes der tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, som lider af let til angst, herunder let til moderat OCD. Tilskuddet er på 300 kr. per session for børn og unge under 18 år, og 450 kr. for unge mellem 18 og 25 år. Se mere på http://www.sygeforsikring.dk. Såfremt man har en privat sundhedsforsikring, står det én frit for at oplyse forsikringsselskabet at man selv har en psykolog, og ikke ønsker én tildelt fra deres netværk.

Vi modtager betaling via bankoverførsel.

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest 24 timer før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst. I tilfælde af afventning af COVID-19 svar, eller positiv COVID-19 test, tilbydes tiden online således at tiden kan overholdes.

OPSTART I ET MODIG-PROJEKT

______

Hos Forskningsenheden MODIG, mener vi at det er vigtigt af afdække hvorfor jeres barn oplever de vanskeligheder og udfordringer som det gør. Ikke alene er det vigtigt for jeres barn at det giver mening at gå til psykolog, men det er ligeledes vigtigt at I som forældre forstår omfanget og graden af jeres barns vanskeligheder. Ellers risisker man at gøre mere af det som ikke virker.

Forløb i MODIG starter derfor altid med en udredning. Formålet med udredningen er at afdække den primære problematik, afklare hvorvidt det er noget vi kan behandle, samt vurdere hvorvidt et individuelt eller et gruppeforløb vil give det bedste udbytte.

Bemærk venligst at der forud for alle gruppeforløb i MODIG-projkterne, foretages en udredning hvor de beskrevne vanskeligheder og udfordringer afdækkes og barnet/den unge, opnår en fortrolighed til et kommende gruppeforløb. Ved opstart i OCD-grupper, tillægges der ligeledes 1-4 individuelle samtaler inden gruppestart. Disse afregnes seperat.

UDREDNING OG TILBAGEMELDING

3.000 kr. En udredning som inkluderer en tilbagemelding varer 2 timer, og er målrettet børn/unge samt forældre.

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der altid en grundig udredning af barnets/den unges problematik. Dette gøres for at afdække og afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, såvel som graden deraf, således at vi kan tilbyde og tilrettelægge den bedst mulige behandling. Vi vil derfor bede barnet – og til tider forældre, udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Direkte efter udredningen, følger en tilbagemelding hvor fokus er på forståelsen af de givne vanskeligheder, samt anbefaling af videre forløb.

AFKLARENDE SAMTALE

1.500 kr. En afklarende samtale er målrettet unge over 15 år, og varer 1 time. 

Før vi påbegynder et behandlingsforløb, foretages der en afklarende samtale med den unge. Til denne samtale afsættes der 60 minutter, hvor vi vurderer og afdækker de beskrevne vanskeligheder, såvel som omfanget og graden deraf. Formålet med denne samtale er at identificere de givne udfordringer og på baggrund af disse, planlægge den bedst mulige behandling, samt anbefaling af videre forløb. Nogle unge og deres forældre ønsker at den ene eller begge forældre deltager i noget af samtalen, lige så vel som dette nogen gange er vores anbefaling. 

OCD-GRUPPEFORLØB

9.600 kr. (8 x 75 minutter timer til børnene, 2 x 1 timer til forældreworkshop) 3-6 børn/unge pr. gruppe.

Gruppebehandlingsforløbet for OCD for børn og unge, er en del af MODIG1-projektet, som er et behandlingsstudie der har til formål at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD, samt at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af OCD-symptomer. Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med OCD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder. Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved OCD, så vi kan fremme forståelsen af OCD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen. Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med OCD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af OCD-symptomer.

Gruppestart: løbende.

INDIVIDUEL SAMTALE

1.500 kr. (60 min.)

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede problematik. Man skal generelt forvente at behandlingen strækker sig over 10-14 terapisessioner.

FORÆLDRESAMTALE

1.500 kr. (60 min.)

I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, svare på spørgsmål og afklare samt afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de givne vanskeligheder.

GAD-GRUPPEFORLØB

9.600 kr. (Børn: 8 x 75 minutter, 2 x 1 timer til forældreworkshop. Unge: 6 x 2 timer) 3-6 børn/unge pr. gruppe.

Gruppebehandlingsforløbet for generaliseret angst hos børn og unge, er en del af MODIG2-projektet, som er et behandlingsstudie der har til formål at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med GAD, samt at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af GAD-symptomer. Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med GAD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder. Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved GAD, så vi kan fremme forståelsen af GAD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen. Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med GAD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af GAD-symptomer.

Gruppestart: løbende.

UDTALELSE

2.250 kr. 

Efter endt udredning eller et behandlingsforløb, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, samlet forløb samt indtryk og videre anbefalinger og kan benyttes til opstart af relevant skole-, og/eller støtteinstans, samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.